مرد مست همسر و دوستانش را به رگبار بست

مجرم سنگدل به دلیل مست بودن بیش از حد با برداشتن اسلحه اش از داخل خودرو به سوی همسر و دوستانش شلیک می کرد و جان آنها را گرفت.

  1. یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ ساعت ۲۰:۳۱ (۱۰ ماه،۲ هفته قبل)
او همسر و دوستانش را به رگبار بست
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بنابر گزارش منابع خبری شهر می سی سی پی آمریکا، پلیس در طی گزارشی از بازداشت متهمی خبر داد که در یک اقدام مرگبار با تیراندازی به سوی همسر و دوتن از دوستانش، آنها را به قتل رسانده است. گزارش ها حاکی از آن است که پس از برگزاری مراسم جشن تولد مقتول، وی به دلیل رفتار پرخاشگرانه و همچنین مست بودن بیش از حد همسرش مانع از رانندگی کردنش می شود که او در عکس العمل به این اقدام بلافاصله اسلحه اش را از داخل خودرو خود برداشته و در طی یک حادثه هولناک به سوی همسر و دو تن از دوستانش که برای کمک به او نزدیک شده بودند، شلیک می کند و جان آنها را می گیرد. طبق گزارش های منتشر شده، دیگر مهمانان با مشاهده این صحنه دلخراش با بستن در به روی خود پلیس را در جریان گذاشته که ماموران بلافاصله در محل حضور یافته و مجرم سنگدل را بازداشت می کنند.

همرسانی نوشتار: