صادرات گوشی دزدی به خارج از کشور

این باند 7 نفره مخوف کارشان را در تاکسی می کردند

سرهنگ احمد نجفی معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: بررسی پرونده باند سرقت موبایل در دستور کار ماموران پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

  1. جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ساعت ۱۳:۵۰ (۱۱ ماه،۳ هفته قبل)
 متهمان به ۳۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

وی با بیان اینکه اعضای این باند ۷ نفره شامل ۳ سارق و ۴ مالخر بودند، افزود: یکی از سارقان زن بود. معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به اینکه سارق زن به شیوه مسافرکشی تلفن همراه شهروندان را سرقت می کرد، گفت: متهمان گوشی های مسروقه را از کشور خارج و به افغانستان ارسال می کردند. سرهنگ نجفی خاطرنشان کرد: متهمان به ۳۰۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کردند.

همرسانی نوشتار: