خبرنگاری که در تلگرام به قتل رسید + عکس اعلامیه فوت

شب گذشته تماس های متعددی با یکی از خبرنگاران گرفته می شود؛ او در همه تماس ها فقط تکذیب می کند اما در یکی از تماس ها از فرد مقابل جویا می شود که دقیقا چه شده است.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
....
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

شب گذشته تماس های متعددی با یکی از خبرنگاران گرفته می شود؛ او در همه تماس ها فقط تکذیب می کند اما در یکی از تماس ها از فرد مقابل جویا می شود که دقیقا چه شده است؛ ماجرا این بود که یکی از کانال تلگرامی که در دروغ پراکنی و ناآرام جلوه دادن ایران ید طولایی دارد اول خبری از درگیری در ملایر می دهد و بعد این کانال، اعلامیه فوتی با عکس این خبرنگار منتشر می کند؛ عکسی که موجب نگرانی اطرافیان این خبرنگار می شود. و پس از آن این خبرنگار آن را تکذیب می کند.