بررسی احتمال ٢ برابر شدن وقوع زلزله 7 ریشترى در تهران

خبرى مبنى بر احتمال ٢ برابر شدن وقوع زلزله هفت ریشترى تهران در فضاى مجازى منتشر شده است که موجب نگرانى و استرس در بین پایتخت نشینان شده است.

  1. ۱ سال قبل
زلززه ۴.۳ ریشتری در فیروزکوه، ۱۴۵ کیلومتری تهران

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) به تازگى خبرى مبنى بر احتمال ٢ برابر شدن وقوع زلزله هفت ریشترى تهران در فضاى مجازى منتشر شده است که موجب نگرانى و استرس در بین پایتخت نشینان شده است. به همین دلیل به سراغ رئیس موسسه ژئوفیزیک و استاد پژوهشگاه زلزله شناسى دانشگاه تهران، رفتیم تا صحت و سقم این موضوع را جویا شویم.

مجید نبی بیدهندی رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در خصوص انتشار خبری مبنی بر ٢ برابر شدن احتمال وقوع زلزله ٧ ریشترى در تهران و فعال شدن گسل شمالى، گفت: 

متاسفانه بعضى افراد بدون هیچ علمی موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم مى شوند. در حال حاضر با وجود رشد تکنولوژی، هنوز زلزله قابل پیش بینی نیست و تاکنون هیچ دستگاه یا علمی نتوانسته آن را پیش بینی کند. هر لحظه احتمال وقوع زلزله وجود دارد، اما اینکه چه زمانی و با چه ریشتری اتفاق بیفتد، مشخص نیست. به هرحال من به شخصه این موضوع یا فرضیه را رد می کنم.

تغییر احتمالى گسل ها در سال 97 یک دهم درصد خواهد بود

در ادامه، مهدی زارع استاد تمام پژوهشگاه لرزه نگاری دانشگاه تهران، در این باره گفت: 

این خبر به طور قطع شایعه بوده و مورد تائید نیست. به نظر من میزان تغییر احتمالى گسل ها (صرفا با روش آماری)، در سال آینده یک دهم درصد خواهد بود. کسی که با عدد و ارقام آشنا باشد، می داند که دو دهم درصد عدد زیادى نیست. اساسا در مورد آمار نمی توانیم صحبتی کنیم یا منکر هر نوع اطلاعاتی شویم و مدام بگوییم هیچ نمی دانیم، اما باید توجه کرد تا دستگاه جدیدى نصب نشود، نمی توان حرف جدیدى زد. انتشار این قبیل شایعه ها، چیزى جز ایجاد استرس و ترس در میان مردم به دنبال ندارد، همانطور که شاهد هستیم، برخى شهروندان به دلیل وقوع زلزله هاى اخیر دچار این نگرانى ها شده اند.