تصاویر ترسناک از آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد + عکس ها

آتشفشان کیلاویا در هاوایی یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است که بیش از یک ماه قبل شروع به فوران کرده و تاکنون ۱۲۰ خانه را نابود کرده است.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

آتشفشان کیلاویا در هاوایی یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است که بیش از یک ماه قبل شروع به فوران کرده و تاکنون ۱۲۰ خانه را نابود کرده است.

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

همرسانی نوشتار: