سیل به آذربایجان غربی رحم نکرد + عکس ها

بارش شدید باران، سبب وقوع سیل در روستای رحیم آباد ارومیه در استان آذربایجان غربی و بروز خسارت به کشاورزان این روستا شد.

  1. ۸ ماه قبل
سیل در آذربایجان غربی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
بارش شدید باران، سبب وقوع سیل در روستای رحیم آباد ارومیه در استان آذربایجان غربی و بروز خسارت به کشاورزان این روستا شد.

سیل در آذربایجان غربی

سیل در آذربایجان غربی

سیل در آذربایجان غربی

سیل در آذربایجان غربی

همرسانی نوشتار: