شن های کویر در حال بلعیدن شهر های امارات + عکس ها

باشگاه به نقل از خبرگزاری بسیاری از مردم جهان کمتر فرصتی برای مشاهده نبرد مردم مناطق کویری با طبیعت به دست می آورند.

  1. ۷ ماه،۴ هفته قبل
وقتی شن‌های کویر شهر‌های امارات را می‌بلعد+تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

آرینوس هروک، یک عکاس استرالیایی است که عکس های هوایی از توفان شن در ابوظبی و دبی و مختل شدن تردد در اتوبان ها و باندهای پرواز را ثبت کرده است.

این تصاویر نشان می دهد چگونه کویر به آرامی بزرگراه ها و شهرک های امارات را می بلعد.

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها

وقتی شن های کویر شهر های امارات را می بلعد+ عکس ها