تصاویری هولناک از فرار مردم ژاپن به پشت بام های خانه شان + عکس ها

سیل در ژاپن جان ۶۴ نفر را گرفت و از سرنوشت ۵۰ نفر اطلاعی در دست نیست. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خانه هایشان را ترک کرده اند.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
فرار مردم ژاپن به پشت بام‌ها
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سطح آب در برخی مناطق به ۵ متر (۱۶ فوت) رسیده و مردم با استقرار بر روی پشت بام ها در انتظار امداد رسانی هستند. هواشناسی ژاپن، میزان بارش باران را بی سابقه اعلام کرد.

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

فرار مردم ژاپن به پشت بام ها

همرسانی نوشتار: