آب دریای عمان به ۳ استان کشور انتقال داده می شود + عکس

با توجه به طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت مطالعات انتقال آب دریای عمان از احتمال اجرای آن از یک سال آینده خبر داد.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
احتمال انتقال آب دریای عمان به ۳ استان از سال آینده
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پروین فرشچی با اشاره به این که در بحث انتقال آب دریای عمان تاکید دارم که حتما استان سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گیرد، به تصریح کرد: اگرچه کم آبی و بی آبی در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی بیداد می کند اما سیستان و بلوچستان به دلیل مجاورت با دریای عمان باید در اولویت آب رسانی قرار گیرد. وی درباره ضرورت انتقال آب دریای عمان اظهار کرد: پیش بینی ها نشان می دهد که تا سه سال آینده استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی به منابع آبی نیاز دارند و انتقال آب حتما باید صورت گیرد. جز انتقال آب چاره ای نداریم فرشچی در پاسخ به این موضوع که تعدادی از کارشناسان انتقال آب را گزینه مردود برای تامین منابع آبی می دانند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست هم انتقال آب را آخرین گزینه می داند از سویی دیگر این استان ها نه آب زیرزمینی دارند نه می توان به بارش های این منطقه امیدوار بود. اما باید دقت کنیم که هر دریایی شرایط خاص خود  را دارد.  فرشچی با اشاره به این که آب گیری سیستان و بلوچستان از دریای عمان اشکالی ندارد،اظهارکرد: عمق دریای عمان خیلی زیاد است و شرایط آن با وضعیت بسته دریای خزر و نیمه بسته خلیج فارس متفاوت است. دریای عمان علاوه بر عمق بالا با اقیانوس هند ارتباط دارد و تاکید می کنم که برای جبران خشکی این سه استان و جلوگیری از نابودی آن ها چاره دیگری جز انتقال آب وجود ندارد. مصارف آب انتقالی   وی در پاسخ به این پرسش که آب انتقالی از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی در چه زمینه هایی مصرف می شود، گفت: برنامه ریزی شده که آب منتقل شده زیادتر برای مصارف شرب و بعد برای مصارف صنعت و کشاورزی باشد. وی درباره میزان آب مورد نیاز برای انتقال از دریای عمان اظهار کرد: میزان آب مورد نیاز برای انتقال در دست مطالعه است همچنین مسائلی مثل عمق و روش آب گیری، نوع تکنولوژی آب شیرین کن و محل استقرار آن، مسیر انتقال آب و محل بازگرداندن تلخ آبه ها باید مورد مطالعه قرار گیرد که در دست انجام است و حدود شش ماه دیگر به اتمام می رسد.  فرشچی ادامه داد: حدود پنج ماه بعد از پایان مطالعات کار انتقال آب از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی آغاز خواهد شد البته همزمان با مطالعات، تجهیزات    وارد   و کارهای مقدماتی انجام می شود. وی با اشاره به این که مطالعات مربوط به انتقال آب دریای عمان را آب منطقه ای سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و به ویژه خراسان رضوی انجام می دهند، تاکید کرد: با این که درباره انتقال از دریای عمان چاره دیگری نداریم اما شرط و شروط بسیاری برای ارائه مجوز انتقال آب گذاشته شده است و معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تمام جزئیات کارهای محیط زیستی با جدیت نظارت خواهد داشت البته دستگاه های مجری انتقال آب هم به دلیل سرمایه گذاری کلانی که در جریان اجرای این طرح دارند، خودشان را مجاب کرده اند که تمام مراحل توسعه را با محیط زیست جلو ببرند.

پروین فرشچی با اشاره به این که در بحث انتقال آب دریای عمان تاکید دارم که حتما استان سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گیرد، به تصریح کرد: اگرچه کم آبی و بی آبی در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی بیداد می کند اما سیستان و بلوچستان به دلیل مجاورت با دریای عمان باید در اولویت آب رسانی قرار گیرد. وی درباره ضرورت انتقال آب دریای عمان اظهار کرد: پیش بینی ها نشان می دهد که تا سه سال آینده استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی به منابع آبی نیاز دارند و انتقال آب حتما باید صورت گیرد. جز انتقال آب چاره ای نداریم فرشچی در پاسخ به این موضوع که تعدادی از کارشناسان انتقال آب را گزینه مردود برای تامین منابع آبی می دانند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست هم انتقال آب را آخرین گزینه می داند از سویی دیگر این استان ها نه آب زیرزمینی دارند نه می توان به بارش های این منطقه امیدوار بود. اما باید دقت کنیم که هر دریایی شرایط خاص خود  را دارد.  فرشچی با اشاره به این که آب گیری سیستان و بلوچستان از دریای عمان اشکالی ندارد،اظهارکرد: عمق دریای عمان خیلی زیاد است و شرایط آن با وضعیت بسته دریای خزر و نیمه بسته خلیج فارس متفاوت است. دریای عمان علاوه بر عمق بالا با اقیانوس هند ارتباط دارد و تاکید می کنم که برای جبران خشکی این سه استان و جلوگیری از نابودی آن ها چاره دیگری جز انتقال آب وجود ندارد. مصارف آب انتقالی   وی در پاسخ به این پرسش که آب انتقالی از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی در چه زمینه هایی مصرف می شود، گفت: برنامه ریزی شده که آب منتقل شده زیادتر برای مصارف شرب و بعد برای مصارف صنعت و کشاورزی باشد. وی درباره میزان آب مورد نیاز برای انتقال از دریای عمان اظهار کرد: میزان آب مورد نیاز برای انتقال در دست مطالعه است همچنین مسائلی مثل عمق و روش آب گیری، نوع تکنولوژی آب شیرین کن و محل استقرار آن، مسیر انتقال آب و محل بازگرداندن تلخ آبه ها باید مورد مطالعه قرار گیرد که در دست انجام است و حدود شش ماه دیگر به اتمام می رسد.  فرشچی ادامه داد: حدود پنج ماه بعد از پایان مطالعات کار انتقال آب از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی آغاز خواهد شد البته همزمان با مطالعات، تجهیزات    وارد   و کارهای مقدماتی انجام می شود. وی با اشاره به این که مطالعات مربوط به انتقال آب دریای عمان را آب منطقه ای سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و به ویژه خراسان رضوی انجام می دهند، تاکید کرد: با این که درباره انتقال از دریای عمان چاره دیگری نداریم اما شرط و شروط بسیاری برای ارائه مجوز انتقال آب گذاشته شده است و معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تمام جزئیات کارهای محیط زیستی با جدیت نظارت خواهد داشت البته دستگاه های مجری انتقال آب هم به دلیل سرمایه گذاری کلانی که در جریان اجرای این طرح دارند، خودشان را مجاب کرده اند که تمام مراحل توسعه را با محیط زیست جلو ببرند.

فرا خبر

انتقال آب دریاها باید به تایید مراکز مهم علمی کشور برسد استاد و مدیر مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با بیان این که بهره برداری از آب دریاها برای کشاورزی و آشامیدن با تنگناهای زیست محیطی فراوانی روبه روست اظهار کرد : اگر بهره برداری از آب های دریاها همراه با ارزیابی های ریزبینانه علمی و آینده نگری نباشد پیامدهای ناگوار محیط زیستی را به دنبال خواهد داشت. سید محمد جعفر ناظم السادات بر لزوم استفاده از دانش و تجربه کارشناسان و عملکرد و اجرای دقیق طرح های انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر تاکید کرد و افزود: این بهره برداری ها می تواند میزان بارش کشور را دچار کاهش چشمگیری کند که نابودی منابع آب و خاک کشور در آینده را در پی خواهد داشت. وی همچنین به اجرای پروژه هایی که بر کیفیت آب دریاها اثر می گذارند اشاره کرد و گفت : طرح های انتقال آب بین حوزه ای باید حتما به تایید مراکز مهم علمی کشور برسد و مسئولیت آن بر دوش یک شخص علمی و سازمان علمی باشد.  وی با بیان این که باید کاری کرد که مردم در شهر و روستای خود بمانند و این نیازمند برنامه های فراوانی است، افزود : باید  با نگرش زیادتر به محیط زیست از همه توانایی های علمی هر منطقه بهره برد تا کارهای عمرانی در شهر وروستا برپایه هایی استوار باشد که پایداری محیط زیست را به دنبال داشته باشد. باید همه دانشگاه های کشور را برای پایش و نظارت بر پروژه های عمرانی کشور دخالت داد و بدون تایید پایه های علمی، از اجرای پروژه ها دوری کرد.

احتمال انتقال آب دریای عمان به ۳ استان از سال آینده

همرسانی نوشتار: