موتور سواری دختر روی دیوار مرگ

دریافت 400 دلار به قیمت جان در شهربازی اندونزی

دختر 18ساله اندونزایی در یک شهربازی در جزیره سوماترا، هرشب روی دیوار مرگ موتور سواری می کند.

  1. شنبه ۳۰ مرداد ۹۵ ساعت ۰۹:۳۰ (۳ سال،۳ ماه قبل)
کارمیلا

کارمیلا، برای 400 دلار در ماه مجبور است در یک شهربازی در جزیره سوماترا، هرشب برای مردم روی دیوار مرگ موتورسواری کند.

دختری که روی دیوار مرگ کار می‌کند

دختری که روی دیوار مرگ کار می‌کند

دختری که روی دیوار مرگ کار می‌کند

دختری که روی دیوار مرگ کار می‌کند

دختری که روی دیوار مرگ کار می‌کند
همرسانی نوشتار: