خطرناک ترین سلفی ها در جهان

آنجلا نیکولا دختر روس با سلفی های خطرناکش

آنجلا نیکولا دختر روسی که با سلفی های خطرناک خود در ارتفاعات زیاد مشهور شده است.

  1. شنبه ۳۰ مرداد ۹۵ ساعت ۱۶:۳۱ (۳ سال،۳ ماه قبل)
خطرناک ترین سلفی

شما را با «آنجلا نیکولا» عکاس خودآموخته روسی که خطرناکترین سلفی ها را می گیرد آشنا می کنیم. آنجلا همیشه به دنبال چالش ها و ماجراجویی های جدید است از ایستادن روی لبه یک آسمان خراش گرفته تا دراز کشیدن روی لبه یک ساختمان بلند!!!

آنجلا نیکولا

آنجلا نیکولا


آنجلا نیکولا

آنجلا نیکولا

آنجلا نیکولا

آنجلا نیکولا
همرسانی نوشتار: