اتفاق نادر؛ حیوانی که در دست پسر بچه آمریکایی لانه کرده بود

پزشکان آمریکایی در دست پسر بچه آمریکایی حلزون دریایی را کشف کردند. این حلزون پس از آسیب پسر بچه هنگام شنا در دست او لانه کرده بود.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
حلزون

به گزارش سرویس حوادث نوداد (سکوی اجتمایی خبر) حلزون تا زمانی که پزشکان لس آنجلس آبسه را باز کردند و حلزون را از دست پسر بچه بیرون کشیدند در دست پسر بچه 11 ساله رشد می کرد. تا آن زمان حلزون 4 میلیمتر رشد کرده بود.

پزشکان به پسر بچه اجازه دادند حلزون را نگه دارد، اما حلزون فقط یک روز دیگر زنده ماند.


همرسانی نوشتار: