واقعیت ماجرای هولناک و سیاه خمینی شهر توسط سه نفر !

با آنکه شایعات زیادی در رابطه با اینکه سه مرد، دخترک را مورد آزار و اذیت قرار داده اند منتشر شده بود، اما طبق اظهارات تنها شاهد ماجرا، فقط یک مرد عامل این جنایت سیاه بوده است. بدنبال اعلام این خبر، کارآگاهان پلیس خمینی شهر اصفهان وارد عمل شده و درنخستین گام به چهره نگاری از متهم فراری پرداختند.

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
تبعید و شلاق مجازات آزار شبانه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بغض راه گلویش را گرفته و با نخستین جمله اشک به چشم هایش می آید. مادر بهاره، دختر ۵ ساله ای که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است می گوید: بهاره رفته بود نان بخرد، چشم ها و دهانش را بسته اند و... آنقدر حال بچه ام بد بود که او را به اتاق عمل بردند. صبح چهارشنبه ۹ خرداد این حادثه تلخ در خرابه های محله فتح آباد خمینی شهر اصفهان رخ داد. صدای داد و فریاد او که از خرابه ای در نزدیکی خانه شان به گوش می رسید؛ توجه یک زن جوان را که در حال عبور از آن نزدیکی بود جلب کرد. مرد متجاوز با دیدن زن جوان از محل متواری شد. آنچه زن جوان می دید باورش غیر ممکن بود؛ دختر افغانی روی زمین افتاده بود. دخترک به بیمارستان منتقل شد و ۲۴ ساعت بعد، با تکمیل روند درمان از بیمارستان مرخص شد.

چهره نگاری از مرد فراری
با آنکه شایعات زیادی در رابطه با اینکه سه مرد، دخترک را مورد آزار و اذیت قرار داده اند منتشر شده بود، اما طبق اظهارات تنها شاهد ماجرا، فقط یک مرد عامل این جنایت سیاه بوده است. بدنبال اعلام این خبر، کارآگاهان پلیس خمینی شهر اصفهان وارد عمل شده و درنخستین گام به چهره نگاری از متهم فراری پرداختند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قوه قضائیه بازپرس ویژه ای را مأمور رسیدگی به پرونده کودک آزاری دختر افغانستانی کرده است. از تمام ظرفیت های نیروی انتظامی و امنیتی استان اصفهان برای شناسایی متهم استفاده خواهد شد. خسروی وفا ادعا های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تجاوز گروهی به این دختر خردسال را شایعه دانست و گفت: افرادی در این رابطه برای تحقیقات احضار و متهم چهره نگاری شده است.

هویت نامعلوم متهم

این درحالی است که تاکنون هویت عامل این آزار و اذیت برملا نشده است و مشخص نیست که فرد متعرض ایرانی یا افغانی است. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در رابطه با این حادثه گفت: پرونده کودک آزاری در شهرستان خمینی شهر این استان با فوریت و دقت در حال بررسی است و با متهم بشدت برخورد خواهد شد. حمایت روانی و اجتماعی از کودک و خانواده وی از ابتدای حادثه توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی صورت گرفته و کماکان این خدمات ارائه می شود، همچنین معاضدت های قضایی لازم به این خانواده برای تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی صورت خواهد گرفت.

مهدی سلیمانی ادامه داد: بر اساس اظهارات شاهد عینی این حادثه، کودک آزاری در خمینی شهر توسط یک نفر انجام شده و انجام این عمل توسط سه نفر صحت ندارد. پس از وصول گزارش مبنی بر کودک آزاری دختر ۵ ساله افغانستانی، مراتب از سوی فرمانداری شهرستان، مقامات قضایی، نیروی انتظامی و بهزیستی مورد پیگیری قرار گرفت و با تلاش های کادر بیمارستان ضمن تکمیل روند درمانی، وی در کمتر از ۲۴ ساعت از بیمارستان ترخیص و تحویل خانواده شد.

همرسانی نوشتار: