کباب شدن ۴ هزار قطعه مرغ گوشتی در پی حریق + عکس

۴ هزار قطعه مرغ گوشتی یک مرغداری که حدود ۲ ماه است برای کارآفرینی و اشتغال زایی در کیلومتر ۴ محور اسفراین - سبزوار حوالی روستای اتیمز راه اندازی شده است به دلیل آتش سوزی تلف شدند.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
کباب شدن مرغ
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بر اساس اظهارات مالک مرغداری این آتش سوزی در پی اتصال برق رخ داده است و شماری از مرغ های گوشتی به دلیل آتش سوزی و بخش قابل توجهی به دلیل خفگی ناشی از دود متصاعد از آن تلف شدند. در این آتش سوزی به سالن نگهداری آسیب جدی وارد نشد.

همرسانی نوشتار: