دام کثیف 10 پسر همکلاسی برای دختر 13 ساله !

شوخی بچگانه چند پسر جان دختر ۱۳ ساله ای که فوبیا هم داشت به خطر انداخت..

  1. ۷ ماه،۳ هفته قبل
رودخانه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

شوخی بچگانه ۱۰ پسر مدرسه ای در منچستر، دختر ۱۳ ساله ای را تا یک قدمی مرگ کشاند. این پسر ها با پرتاب کردن دختر بیچاره به داخل کانال آب جان او را به خطر انداختند. طبق گفته های شاهدان عینی دختری با یونیفرم مدرسه در حال قدم زدن در کنار کانال آب بود که چند پسر مدرسه ای در حالی که به او حرف های نامربوط می زدند به سمتش رفتند و او را به سمت کانال آب هل دادند. خوشبختانه حرکت سریع مردم برای نجات این دختر، جان او را نجات داد. برخی از مردم  گزارش شرارت این پسران را به پلیس اطلاع دادند و گفتند که شوخی یا انتقام بچگانه آنها ، جان دختری را به خطر انداخته است. پلیس در حالی که این پسران را بازداشت کرده بود، دستور داد تا دختر را به بیمارستان انتقال دهند ، به دلیل این که دختر بیچاره در صحبت هایش به مردم گفته بود که فوبیای آب دارد و وقتی به داخل کانال افتاد به مدت چند دقیقه مغزش قادر به تصمیم گیری نبود و خودش را در حال مرگ دیده بود. خانواده این دختر پس از مطلع شدن از این اتفاق گفتند که باید این پسر ها به سزای اعمالشان برسند و لایق بخشش نیستند.
همرسانی نوشتار: