حادثه هولناک برای دختربچه قائمشهری در خواب ! + عکس

ریحانه دختر بچه قائم شهری که در خواب راه می رود، از طبقه ۳ به خیابان سقوط کرده و به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 ریحانه دختر بچه قائم شهری که در خواب راه می رود، از طبقه ۳ به خیابان سقوط کرده و به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند.


همرسانی نوشتار: