لحظه هولناک مرگ راننده تاکسی در سیل تازه آباد ! + عکس ها

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
 مرگ راننده تاکسی بر اثر وقوع سیل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

یک راننده تاکسی در زیرگذر تازه آباد چالوس به علت رفتن با ماشین به زیر آب و خفگی جان باخت.

عکس /  مرگ راننده تاکسی بر اثر وقوع سیل

همرسانی نوشتار: