سرنوشت شومی که دختر و پسر عاشق پیشه هندی برای خودشان رقم زدند !

دختر و پسری که برای ازدواج با مخالفت خانواده هایشان روبرو شده بودند،‌با خوردن سم قصد خودکشی داشتند.

  1. ۲ ماه،۲ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

دختر و پسر جوان هندی که خانواده هایشان با ازدواجشان مخالفت کرده بودند، روز دوشنبه با خوردن سم خودکشی کردند که در پی این خودکشی دختر جوان جان خود را از دست داد. «آشوتاش شارما» ۲۰ ساله صبح روز دوشنبه پس از خوردن سم به خانه معشوقه اش رفت و در آنجا دختر جوان نیز سم خورد. هردو نفر به بیمارستان منتقل شدند که دختر جوان در آنجا جان سپرد و «آشوتاش» نیز اکنون شرایطی بحرانی دارد. ظاهراً خانواده دختر جوان قصد داشتند دخترشان را به عقد شخص دیگری در بیاورند.

همرسانی نوشتار: