لحظاتی تامل برانگیز از اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی + عکس ها

 1. ۵ ماه قبل
 اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

عمل اهداء عضو پسر ۱۳ ساله مرگ مغزی روز جمعه با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد. اهداء اعضای این نوجوان مرگ مغزی اهل شهر ویس از توابع شهرستان باوی در خوزستان جان سه نفر را نجات داد.

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی

عکس / اهداء اعضای نوجوان 13 ساله اهوازی
همرسانی نوشتار: