جنجال تصویر منتشر شده از این مرد پلید در اینترنت + عکس

این ماهیگیر از لحظه قلیان کشیدن خود با بدن کوسه مرده فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است که باعث اعتراض دوستداران حیات وحش شده است.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
جنجال به خاطر درست کردن قلیان با پوست کوسه+عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این ماهیگیر از لحظه قلیان کشیدن خود با بدن کوسه مرده فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است که باعث اعتراض دوستداران حیات وحش شده است.

همرسانی نوشتار: