ترسناک ترین زن جهان ! + عکس 16+

زنان قبیله آپاتانی در هندوستان مجبور بودند که به بینی خود بینی بند بزنند و صورتشان را تاتو کنند.

  1. جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ (۱ سال،۳ ماه قبل)
بینی های عجیب زنان قبیله آپاتانی!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در هندوستان قبیله عجیبی وجود دارد که با نام قبیله آپاتانی شناخته می شود. یکی از بارزترین ویژگی های این قبیله روش های خاص آنها در کشاورزی و عدم وجود تاریخچه کتبی و نوشته شده در مورد سابقه آنها می باشد. البته این قبیله در دهه هفتاد میلادی رسم عجیبی در میان خود رواج دادند و خود را با رسم عجیب شان به جهان شناساندند. زنان این قبیله زنان زیبایی هستند و به زیبایی در میان قبیله های همسایه خود شهرت دارند و در طول تاریخ همواره در خطر دزدیده شدن از سوی قبیله های دیگر قرار داشتند. از این رو در دهه هفتاد میلادی مردان قبیله تصمیم گرفتند تا برای حفاظت از زنان شان از دزدیده شدن صورت آنها را تاتو کنند و به بینی آنها بینی بند بزنند تا از زیبایی آنها کاسته شود و دیگر مورد توجه دزدان قرار نگیرند. البته این سنت با وارد شدن جهان به دنیای مدرن امروز به سرعت از بین رفت اما آخرین نسل زنانی که بینی بند دارند هنوز زنده هستند و در این قبیله زندگی می کنند.

همرسانی نوشتار: