ملی پوش ناپدید شده به کشور باز می گردد؟

واکنش رئیس فدراسیون

نوشت: رئیس فدراسیون بوکس گفت: از ناپدید شدن کهرازه متاسفم هستم و در حال رایزنی و پیگری هستیم تا او را راضی به بازگشت کنیم.

  1. جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ ساعت ۲۲:۳۵ (۱ سال،۱ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

حسین ثوری در خصوص ناپدید شدن مبین کهرازه، ملی پوش وزن ۸۱ کیلوگرم تیم ملی بوکس کشورمان در فرودگاه اتریش اظهار داشت: ابتدا باید عنوان کنم از این اتفاق بسیار متاسفم هستم و در حال پیگیری و رایزنی هستیم تا بتوانیم این بچه را راضی به بازگشت کنیم. در همین راستا در حال حاضر در زاهدانو در حال صحبت با خانواده کهرازه هستم تا او را متقاعد به بازگشت کنیم.

رئیس فدراسیون بوکس تصریح کرد: به نظر من کهرازه فریب خورده است و نمی داند که  آن طرف سرابی بیش نیست. خانواده کهرازه نیز از این اتفاق ناراحت است و حتی در تماسی که برقرار کرده است، این موضوع را اعلام کردند. امیدوار هستیم به امید خدا و همکاری خانواده این بوکسور در نهایت همه چیز ختم به خیر شود.
همرسانی نوشتار: