اتفاق ناگوار برای همسر چهره سرشناس ایرانی

دعا کنید + جزییات

احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی در کانال خود نوشت: متأسفم به عرض برسانم که عصر روز دوشنبه ۲۲ بهمن، مادر عزیزمان خانم دکتر فاطمه (پوران) شریعت رضوی (شریعتی)، دچار عارضهٔ سکتهٔ مغزی شدند و در حال حاضر در موقعیتی میان مرگ و زندگی بسر می برند.

  1. ۳ روز،۱۴ ساعت قبل