حمله با جوهر دوات به نخست وزیر آلبانی هنگام سخنرانی + عکس ها

 1. جمعه ۲۶ بهمن ۹۷ ساعت ۱۳:۵۵ (۹ ماه،۳ هفته قبل)
 حمله به نخست‌وزیر آلبانی با جوهر!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

واکنش "ادی راما"، نخست وزیر آلبانی هنگامی که یکی از نمایندگان مخالف او در پارلمان به رویش جوهر می پاشد.

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!

عکس / حمله به نخست وزیر آلبانی با جوهر!
همرسانی نوشتار: