فاجعه

این مرد روانی سر محمد را برید و او را خورد + عکس

  1. سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ ساعت ۱۷:۲۰ (۱ سال،۳ ماه قبل)
این مرد پلید محمد 7 ساله را زنده زنده پوست کند! + عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

یک جنایت تکان دهنده مردم و پلیس هند را بهت زده کرد ! در یک جنایت بیرحمانه و تکاندهنده مردی پس از کشاندن کودک ۷ ساله به درون خانه اش ، در حال خوردن اعضای بدن کودک دستگیر شد.

بر اساس گزارش پلیس، یک مادر پس از ورود به خانه با این صحنه روبه رو شد که پسرش یک بچه هفت ساله را از خیابان به داخل خانه آورده و بعد از جدا کردن سرش مشغول خوردنش شده بود.

ناظم میان که در اواسط دهه ۲۰ زندگی اش به سر می برد، متهم شد به قتل یک پسر بچه هفت ساله به نام محمد مونس که بعد از کشتن و قطعه قطعه کردن او، شروع به خوردن آن کرده بود.

هنگامی که پلیس ها سر صحنه جرم حاضر شدند، با جسد بی سَرِ پسربچه روبه رو شدند که پوست شکمش کنده شده بود و پس از ورود آن ها به اتاق، این آدمخوار وحشی بدون هیچ مقاومتی تسلیم پلیس شد.

گفتنی است که بعد از دستگیری ناظم میان صد ها نفر در ورودیِ اداره پلیس جمع شدند و درخواست کشته شدن قاتل را داشتند. بعد از بازجویی ها توسط پلیس، مشخص شد که قاتل ناقص العقل است و هم اکنون تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشت به سر می برد.

همرسانی نوشتار: