مرگ دردناک پسر جوان قبل از عمل جراحی بینی

یک پسر جوان در روز چهارشنبه هفته گذشته قبل از انجام عمل جراحی بینی به حالت اغما رفت و جان خود را از دست داد

  1. چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ (۹ ماه،۱ هفته قبل)
مرگ
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

«علیرضا مدرکیان» با اشاره به فوت یک پسر جوان در روز چهارشنبه هفته گذشته، بیان کرد: این پسر جوان به علت جراحی زیبایی بینی به بیمارستان بعثت مراجعه کرده و قبل از انجام عمل به حالت اغما رفته بود و متأسفانه پس از انتقال به بخش آی.سی.یو جان خود را از دست می دهد.

وی در رابطه با علت فوت این پسر جوان افزود: احتمال می رود علت مرگ این پسر جوان حساسیت به داروی بیهوشی مورد استفاده بوده باشد اما هنوز به طور قطعی علت مرگ مشخص نشده و در دست بررسی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان همدان ادامه داد: هنوز هیچ شکایتی از سوی خانواده این پسر جوان ثبت نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان نیز در این رابطه با اشاره به بررسی های صورت گرفته در این پرونده، اظهار کرد: رسیدن به نتیجه ای قطعی و درست درباره مرگ این جوان نیازمند مدت زمان یک ماهه است.

دکتر «علی احسان صالح» ادامه داد: از این رو براساس تحقیقات و بررسی های انجام شده احتمال می رود حساسیت و یا عوارض دارویی عامل فوت این پسر جوان بوده باشد.