مامک جمشیدی خواهر پژمان از برادرش حمایت کرد + عکس ها

خواهر پژمان جمشیدی, مامک جمشیدی از برادرش بخاطر حاشیه های جشنواره فیلم فجر, حمایت کرد.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
مامک جمشیدی

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی بازیگر کشورمان, نسبت به حاشیه های پیش آمده برای برادرش در جشنواره فیلم فجر واکنش نشان داد.

مامک جمشیدی نوشت:

برای کسانی که به شما حسادت میکنند
اینگونه دعا کنید
پروردگارا اگر در این جهان، کسی هست کهتاب خوشبختی ما راندارد
آنقدر خوشبختش کنکه خوشبختی ما را از یاد ببرد

مامک جمشیدی

مامک جمشیدی

مامک جمشیدی