زیباترین دختر اروپا بدون عمل جراحی و آرایش + عکس ها

فلورانس کلگیت برنده زیباترین صورت بدون عمل جراحی و آرایش در مسابقه زیبایی طبیعی در برنامه لورین در بریتانیا شد.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
فلورانس کلیگت
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

فلورانس کلگیت توانست لقب زیبا ترین چهره بریتانیا بدون آرایش را با توجه به معیارهای زیبایی به خود اختصاص دهد.

روزنامه الدیار لبنان نوشت:

از معیارهای در نظر گرفته شده مسافت بین گوش ها و مسافت بین چشمان نتیجه ای علمی خاصی را می دهد و همچنین مسافت بین چشمان به نسبت فاصله تا دهان نیز کمتر از یک سوم فاصله موهای سر تا چانه است که این معیار دیگری است.

فلورانس کلیگت

گفتنی است که کلگیت برنده زیباترین صورت بدون عملیات جراحی زیبایی و یا آرایش در مسابقه زیبایی طبیعی که در برنامه لورین در شبکه “RTV” انگلیس برگزار شد، انتخاب شد.