روایتی جالب از گفت وگوی طالب زاده با الیور استون

فرشاد مهدی پور، مدیر مسئول روزنامه "صبح نو" در توییتر خود درباره گفت و گوی طالب زاده با الیور استون نوشت:

  1. چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۰:۵۰ (۲ سال،۳ ماه قبل)