مهارت نویسندگی ترامپ سوژه شد ! + عکس

جی.کی رولینگ، نویسنده مشهور بریتانیایی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را به خاطر غلطهایش در توئیتر به تمسخر گرفت.

  1. ۱ سال قبل
 عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پیشتر ترامپ در توئیتر خود نوشته بود که به مهارت های نویسندگی خود افتخار می کند. او همچنین به توجه بیش از حد خبرنگاران به اشتباهات نوشتاری اش اعتراض کرد.

ترامپ توضیح داد: رسانههای دروغین با دقت تمامی توئیتهای من را خوانده و دنبال اشتباه میگردند. من از حروف بزرگ برای مشخص کردن اطلاعات استفاده میکنم نه برای اینکه آنها باید بزرگ نوشته شوند.

به نقل از رولینگ یک عکس از اشتباه نوشتاری رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده و آنرا "بزرگترین نویسنده روی زمین" نامیده است. در ادامه رولینگ به غلط املایی ترامپ خندید.

ترامپ چند دقیقه بعد این توئیت با اشتباه را حذف کرده و اصلاح شده اش را منتشر کرد.

Untitled