نسبت بهرام شفیع با سید احمد خمینی ! + عکس

نماز خواندن سیدحسن خمینی بر پیکر مرحوم بهرام شفیع را مشاهده می کنید.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل