سرقت عجیب از خودروی منیژه حکمت

منیژه حکمت از سرقت عجیب وسایل داخل خودرویش خبر داد. این کارگردان سینما نوشت: «جلوی در خانه سینما ماشینم رو دزد زد، مقداری خرید کرده بودم در رو شکونده و خوراکی ها رو برده بود فقط مواد غذایی را...

  1. سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ ساعت ۲۱:۵۰ (۱ سال،۲ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

ضبط ماشین و بقیه اقلام ماشین را دست نزده بود. پلیس اومد و دوستان، همگی متفق گفتند دزد نبوده فقط گرسنه بود، منم گفتم نوش جونش و اومدم.»

همرسانی نوشتار: