طلاق این خانم بازیگر، جعلی از آب درآمد ! + عکس

به نوشته الیوم السابع، علیاء عساف که بعد از طلاق بازداشت شده بود، دادگاه مصر خواستار ثابت کردن طلاق این بازیگر زن جوان شد تا برای ازدواج مجدد مدرک داشته باشد.

  1. شنبه ۴ دی ۹۵ ساعت ۱۲:۵۰ (۲ سال،۹ ماه قبل)
طلاق این خانم بازیگر، جعلی از آب درآمد

بنا بر این گزارش، دادگاه گفته برای ازدواج مجدد زود است چرا که اسناد و مدارک نشان می دهد طلاق علیاء عساف جعلی است.

همرسانی نوشتار: