جواب هنرمندانه به خواستگار ! + عکس

هر قومیتی با شیوه مخصوص خود خواستگاری را برگزار می کند و خانواده عروس هم به شیوه خاصی جواب فرد مقابل خود را می دهد.

  1. ۸ ماه قبل
جواب هنرمندانه به خواستگار +عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این روزها همه قومیت ها رو به زندگی شهری آورده اند و دیگر سنت های قدیمی نقش کمرنگ تری در شیوه جواب خواستگار را دادن، دارند. یکی از این شیوه ها برای دختران قشقایی بود که جواب خواستگار خود را با هنر می دادند.

جواب هنرمندانه به خواستگار + عکس

اگرجواب دختران بعد از خواستگاری مثبت بود، قالی با نقش شیری که دمش روبه بالاست، می بافتند و برای فرد می فرستادند! دم پایین شیر در قالی نشان دهنده جواب منفی بود.

همرسانی نوشتار: