متفاوت ترین پوشش های نظامی در جهان ! + عکس ها

شاید دیگر رنگ خاکستری برای انتخاب پوشش نظامی خسته کننده باشد اما ارتش هر کشوری باید دقت زیادی در این انتخاب داشته باشد.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

هر چند اغلب تا حدی سنت و آداب و رسوم کشورها در طراحی پوشش نظامی هر کشوری تاثیر گذار است، اما بعضی اوقات این طراحی ها بسیار غیر نظامی هستند و با دیدنشان شگفت زده خواهید شد.

در ادامه نمونه هایی از این فرم های نظامی را مشاهده خواهید کرد.

۱-بولیوی

۲-واتیکان

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۳-یونان

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۴-هندوستان

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۵-ایتالیا

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۶-لبنان

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۷-تایلند

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۸-فیجی

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۹-کره جنوبی

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

۱۰-فرانسه

غیر نظامی ترین پوشش ها در جهان+ عکس ها

همرسانی نوشتار: