هیولاهای خونخوار جنگل + عکس ها

کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نام گیاهان گوشتخوار به گوشش ناآشنا باشد و یا حداقل یکبار هم به دنبال چگونگی رفتار آن نرفته باشد، اما مطلبی که جوان قصد دارد تا امروز به بررسی آن بپردازد، معرفی کلی این گیاهان و همچنین سیر تکاملی است که این گیاهان خشن و خونخوار طی کرده اند. پس پیشنهاد می کنیم با ما همراه باشید.

  1. پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ ساعت ۲۰:۲۰ (۱ سال،۸ ماه قبل)
اسراری پیرامون گیاهان گوشتخوار و سیر تکاملی آن‌ها! + تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در بعضی مناطق دنیا گیاهانی رشد می کنند که به گیاهان گوشتخوار مشهور بوده و به محض اینکه حیوان یا پرنده کوچک یا حشره ای روی برگ های آن گیاهان بنشیند، برگ ها به طور ناگهانی بسته می شوند و آن درخت یا بوته، تیغ های خود را در بدن این جاندار گرفتار فرو می برد و شیره جان اش را که از خون یا نوعی لنف تشکیل شده است، توسط خار های خود می مکد.

گیاهان گوشتخوار دیگری وجود دارند که اگر پرنده باب میلشان بر سر شاخه و برگ آن ها بنشیند، با بستن برگ های خود آن را گرفتار می کنند و اگر حشرات و یا پرندگان باب میل و سلیقه آن ها نباشد هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند و اگر سنگ یا جسم دیگری به اندازه و وزن پرنده و یا حشره دلخواه گیاه بر سر شاخه و برگ آن بگذاری، هیچگونه واکنشی از سوی گیاه دیده نمی شود.

قطعا تصاویرى از گیاهان گوشتخوار را دیده اید؛ تصاویرى که در آن ها برگ هاى آرواره مانند براى شکار حشره اى بیچاره به انتظار نشسته و یا طعمه لذیذى را نصیب خود ساخته اند.

اسرار فیزیکی گیاهان گوشتخوار: این گیاهان با آرواره هاى قوی خود که همان برگ هاى تغییر شکل یافته اند، قادرند در یک چشم بر هم زدن و در یک دهم ثانیه، حشرات نشسته در دام را اسیر خود سازند و از آن ها به عنوان منبع غذایى استفاده کنند. برخى از گیاهان نیز جنبش ها و تحرکات برق آسایى را براى اهداف غیر تغذیه اى به کار مى گیرند؛ به طورى که در این قبیل گونه هاى گیاهى از حرکات سریع براى انتشار دانه، گرده و یا دور کردن شکارچیان استفاده مى شود.

ساختار بافت ها و اندام هاى این گیاهان در برخى موارد، داراى تفاوت هاى بسیار بارز و عمیقى با گونه هاى جانورى است.

به طور مثال، همان طور که مى دانیم ماهیچه و بافت هاى عضلانى در گیاهان وجود ندارد، پس گیاهان یاد شده چگونه مى توانند چنین حرکات سریع و برق آسایى از خود نشان دهند؟

بوم شناسی و طرح ریزی گیاهان گوشتخوار

به جرأت می توان گفت؛ گیاهان گوشتخوار در تمام دنیا گسترده اند، اما نسبتاً کمیاب هستند.

آن ها تقریباً به طور کامل محدود به زیستگاه هایی مانند باتلاق ها که در آن مواد مغذی خاک بسیار محدود است، اما جایی که نور خورشید و آب به آسانی در دسترس است، هستند.

فقط در چنین شرایطی است که برای گوشتخواری مطلوب است و سازگاری آشکار دارند.

گوشتخوار کاذب (Archetypal) , flytrap زهره، در خاک با نیترات تقریباً پایین و سطح کلسیم پایین رشد می کند.

گیاهان به نیتروژن برای سنتز پروتئین، کلسیم برای استحکام دیواره سلول، فسفر برای سنتز اسید نوکلئیک و آهن برای سنتز کلروفیل نیاز دارند.

خاک اغلب اشباع از آب است که به نفع تولید یون های سمی مانند آمونیوم است و pH آن ۴ تا ۵ اسیدی است.

آمونیوم می تواند به عنوان منبع ازت توسط گیاهان استفاده شود، اما سمیت بالا بدان معنی است که غلظت بالای آن به اندازه کافی برای بارور شدن برای آسیب رساندن نیز به اندازه کافی است.

اسراری پیرامون گیاهان گوشتخوار و سیر تکاملی آن ها! + تصاویر

تکامل گیاهان گوشتخوار

بررسی تکامل گیاهان گوشتخوار تا حدودی با استفاده از فسیل های باقی مانده از آن ها امکان پذیر است، اما تنها فسیل های اندکی از بذر و گرده آن ها باقی مانده است. گیاهان گوشتخوار به دلیل اینکه فاقد قسمت های خیلی ضخیم و چوبی هستند، در نتیجه فسیل های زیادی از آن ها باقی نمانده است.

تقریباً می توان گفت: در هیچ موردی فسیلی از تله های آن ها باقی نمانده است. در حال حاضر می توان تله هایی که در گیاهان گوشتخوار وجود دارد را مورد بررسی قرار داد تا ارتباط تکاملی آن ها را مورد بررسی قرار داد. تله های پیت فال کاملاً مشخص است که از تله های برگ لوله ای مشتق شده اند. بافت های آوندی Saracennia یکی از موارد قابل توجه است.

تله های Flypapers یک شیب تکاملی ساده ای را از برگ های ضخیم و غیر گوشتخوار دارند از تله های Flypapers غیرفعال تا تله های Flypapers فعال. اطلاعات مولکولی نشان می دهند که Dionea-Aldrovanda دارای نیای مشترک با Drosera هستند، اما تله بسیار غیر مشابه هستند و منشأ مستقلی از هم دارند که حرکت بسیار سریع تله Flypapers در آن اتفاق می افتد.

بیش از یک چهارم میلیون گونه از گیاهان گلدار وجود دارد.

از این بین تنها ۶۳۰ گونه به عنوان گوشتخوار شناخته شده است. گوشتخوارهای واقعی احتمالاً به طور مستقل در شش دوره تکامل یافته اند.

به هر حال هریک از این گروه های مستقل احتمالاً از نیا های نزدیک به هم مشتق شده اند.

بعضی گروه ها (Ericales and Caryophylales) به نظر می رسد در خاک های غنی سازگار شده اند، اگرچه در موارد پیشین این موضوع بیشتر از اکولوژی آن ها شناخته می شود تا مورفولوژی آن ها، در بیشتر اعضای این گروه رشد در خاک های فقیر از لحاظ مواد غذایی صورت می گیرد.

پیشنهاد شده بود که تمام انواع تله ها تغییر شکل یافته ساختار های پایه ای ساده هستند؛ برگ های مو دار. برگ های مو دار (یا به طور تخصصی تر، غده های ساقه دار) می توانند قطره های باران را گرفته و حفظ کنند، به طور ویژه شکل صفحه ای آن ها باعث رشد باکتری ها می شود.

با نشستن حشرات بر روی برگ ها، باعث می شود که حشره در آب موجود در سطح برگ گرفتار شود و بمیرد.

در این موقع باکتری ها به آن ها حمله کرده و بدن حشره را به مواد قابل جذب برای گیاه تبدیل می کنند که به وسیلهٔ برگ ها جذب می شود.

این روش تغذیهٔ برگی در بیشتر گیاهان غیر گوشتخوار نیز مشاهده می شود. گیاهانی که در نگهداری حشرات و آب بهتر عمل می کنند، دارای مزیت های بیشتری هستند.

آب باران می تواند به وسیلهٔ برگ های جامی شکل نگه داشته شوند که منجر به تشکیل تله های پیت فال می شوند.

همچنین حشرات می توانند به وسیلهٔ مواد چسبنده تولید شده توسط برگ های چسبنده نگه داشته شوند مانند تله Flypapers.

تله پیت فال می تواند به صورت یک تله انتخابی عمل کند، این تله از طریق عمق برگ های جامی شکل، سپس با بستن حاشیه ها و سپس با کم کردن مو ها به غیر از قسمت قاعده ای که در آن جا شکار نگه داشته می شود، عمل می کند. تله های Lobster-pot در Genlisea بسیار سخت برای تفسیر کردن هستند.

اسراری پیرامون گیاهان گوشتخوار و سیر تکاملی آن ها! + تصاویر

آن ها ممکن است از پیچر های دو چنگال تکامل پیدا کرده باشند که قبلاً با طعمه های ساکن بر روی زمین تخصصی شده اند یا شاید در بعضی از گونه های آبزی وجود تور های قیفی شکل بسیار برای این گیاهان ضروری هستند. منشأ آن ها، شکل حلزونی Lobster-pot یک سازگاری است که می تواند سطح تله در همه سمت ها حرکت کند نشان دهد. تله bladderworts ممکن است از تنگ که مخصوص شکار آبزیان در مناطق آب گرفتگی است مشتق شده باشد، مانند psittacina Sarracenia. برای اینکه حشرات از تله گیاهان گوشتخوار خشکی زی رهایی یابند یا باید از تله بالا بروند و یا اینکه پرواز کنند، هر دوی این موارد به وسیلهٔ لوله های نازک و واکسی از آن ها جلوگیری می شود.

به هر حال در تله های با مواد مایع مانند آنچه که در utricularia وجود دارد، وجود تنها یک راه موجب گسترش آن می شود. بعدها، آن ممکن است فعال شده باشد با تکامل یک بخش آوندی درون کیسه و با استفاده از موه هایی که بر روی در وجود دارد آن را گرفتار می کند. تله های Flypapers شامل انواع مختلفی از Flypaper های واقعی و snap trap های در Alderovanda و Dionaea است. تولید مواد چسبنده ضخیم در تعداد زیادی از جنس های گیاهان غیر گوشتخوار دیده می شود و تله منفعل در Byblis و Drosophyllum می تواند به راحتی تکامل یابد. تله های چسبنده فعال با استفاده از حرکات سریع گیاه طعمه را شکار می کنند.

حرکات سریع گیاهی می تواند نتیجه رشد فعال یا تغییرات سریع در سلول ها باشد که به سلول ها اجازه می دهد که  با استفاده از محتوی آبی خود منبسط یا منقبض شوند. Flypaper هایی با سرعت آهسته مانند Pinguicula از رشد خود بهره برداری می کنند، اما Venus Flypaper با استفاده از اتساع سریع سلول های خود، باعث می شود مواد چسبنده غیرضروری شوند.

غده های ساقه دار در گیاه Drosera تولید موادی می کنند که در نهایت تبدیل به موه های دندانه ای و پرتاب شونده می شوند، یک مثال از انتخاب طبیعی در از بین بردن ساختار های اولیه برای اهداف جدید، تجزیه و تحلیل طبقه بندی های جدید از روابط درون Caryophyllales نشان می دهد که Droseraceae, Triphyophyllum, Nepenthaceae و Drosophyllum، دارای رابطهٔ نزدیکی هستند و در درون گروه بزرگتری که شامل گروه های غیر گوشتخوار مانند شوره گز، Ancistrocladaceae, Polygonaceae و بهمنیان است قرار داده می شوند.

اسراری پیرامون گیاهان گوشتخوار و سیر تکاملی آن ها! + تصاویر

جالب توجه است، شوره گز دارای غدد تخصصی دفع نمک در برگ های خود هستند که مشابه تعدادی دیگر از اعضای خانواده بهمنیان (مانند سنبل دریا، Limonium) هستند که ممکن است همکاری مشابه برای دفع مواد شیمیایی دیگر مانند پروتئاز و مواد لعابی داشته باشند.

برخی از بهمنیان (به عنوان مثال Ceratostigma) نیز دارای غدد ساقه دار، آوندی هستند و آب لیز را ترشح می کنند و به پراکندگی دانه و احتمالاً در حفاظت از گل از خزیدن حشرات انگل کمک می کنند. این احتمالاً همولوگ با tentacles در جنس های گوشت خوار است.

شاید گوشتخواری به دلیل اهداف حفاظتی، تکامل یافته و نه اهداف تغذیه ای. balsams (مانند Impatiens)، که نزدیک به Sarraceniaceae و Roridula هستند، به همین شکل دارای غدد ساقه دار است. تنها تله ای که بعید است که از نسل برگ پرمو یا کاسبرگ باشند bromeliads گوشتخوار است (Brocchinia و Catopsis).

این گیاهان از گلدان، بخشی پایه ای bromeliad برای هدف های جدید و در ساخت آن با تولید موم و متعلقات دیگر تولید شده از طریق گوشتخواری استفاده می کنند.

همرسانی نوشتار: