دولت کام سیگاری های ایران را تلخ تر کرد !

براساس تازه‌ترین تصمیم مجلس، قیمت سیگار در سال آینده گران خواهد شد.

  1. ۱ سال قبل
سیگار

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین‌المللی) مبلغ 35 تومان و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 50 تومان به عنوان عوارض اضافه می‌شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110516 این قانون واریز کند. 

معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان 30 درصد، آموزش و پرورش به میزان 20 درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 50 درصد قرار می‌گیرد.