خانه های خالی به زودی باید مالیات بدهند ؛ سامانه راه اندازی می شود !

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه به زودی اجرایی می شود، گفت: مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

  1. ۸ ماه،۳ هفته قبل
راه اندازی سامانه طرح مالیات خانه‌های خالی به زودی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

عباس آخوندی در پاسخ به این سؤال که عدم راه اندازی سامانه خانه های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است. وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه به زودی به مرحله اجرایی می رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد. آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.

همرسانی نوشتار: