آپارتمان های متری ۵ میلیونی تهران + عکس

جدول آپارتمان های متری ۵ میلیونی تهران را مشاهده می کنید.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
 آپارتمان‌های متری ۵ میلیونی تهران
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان های متری ۵ میلیون تومان در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی اردیبهشت ماه ۹۷ است.

جدول /  آپارتمان های متری ۵ میلیونی تهران

همرسانی نوشتار: