برنامه احتمالی قطعی برق شهر تهران برای امروز + نقشه

بزرگ برنامه زمان بندی احتمالی اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق در شهر تهران اعلام شد.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
برنامه احتمالی قطعی برق پایتخت برای امروز+ نقشه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، این برنامه زمانبندی احتمالی در صورت عدم صرفه جویی و عدم کاهش بار شبکه اتفاق خواهد افتاد.

براساس این برنامه زمابندی، ساعات اعمال محدودیت بار در شبکه توزیع برق تهران ساعات ۱۱ تا ۱۵ ؛ ۱۳ تا ۱۵ ؛ ۱۵ تا ۱۷، ۱۷ تا ۱۸ خواهد بود. مناطقی که در ساعات مذکور ، احتمالا قطع برق خواهند داشت، با رنگهای مختلف بر روی نقشه تهران مشخص شده است.

برای مشاهده نقشه قطعی برق تهران اینجا کلیک کنید.
همرسانی نوشتار: