خبر خوش پولی برای کارگران ! + جزییات

سازمان برنامه و بودجه از واریز مبلغ سبد معیشت کارگران تا ۷۲ ساعت آینده خبرداد.

  1. ۶ روز،۲۰ ساعت قبل
واریز مبلغ سبد معیشت کارگران تا چهارشنبه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پس از انتشار گزارش «شناسایی کارگران برای دریافت بسته حمایتی نهایی شد/واریز پس از تامین اعتبار سازمان برنامه» در این خبرگزاری، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با مشخص شدن آمار نهایی بیمه پردازان طی ۷۲ ساعت آینده کمک معیشت مصوب به حساب بیمه پرداز واریز خواهد شد.

بر اساس اعلام این سازمان، پیرو مصوبه هیأت محتر م وزیران درخصوص «دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه» موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت ۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۷، آمار بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی بعد از بررسیهای متعدد و رفع همپوشانی درخصوص بیمه شدگانی که از محل این گروه ها و جمعیت های هدف کمک معیشت دریافت کردند و همچنین تعیین خانوارهایی با درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه مشخص و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

پراکندگی کارگاه های مختلف که بیمه پردازان در آنها اشتغال دارند سبب تطویل بررسی های مورد نیاز شده است.

همرسانی نوشتار: