نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 97 مشمولان قانون کار

میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

  1. ۶ روز،۲۰ ساعت قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد. عیدی این گروه به نسبت میزان «حقوق پایه»  متغیر است. مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، معادل دو ماه حقوق پایه آن ها محاسبه می شود. البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده است به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب ۹۷ که یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است،  بیشتر شود.همرسانی نوشتار: