لحظه ورود 815 کانتینر گوشت قرمز به ایران + فیلم

بندرعباس - معاون امور گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: ۸۱۵ کانتینر حامل گوشت قرمز وارداتی در انبارهای گمرک شهید رجایی ترخیص نشده اند.

  1. دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ساعت ۲۰:۲۳ (۹ ماه،۳ هفته قبل)
لینک های دانلود: mp4 (۶٫۱ MB) webm (۳٫۴ MB)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

حبیب اله جناغ بیان داشت: ۸۱۵ کانتینر حامل گوشت قرمز وارداتی در انبارهای گمرک شهید رجایی ترخیص نشده اند. علت مراجعه نکردن صاحبان این کالاها مشخص نیست و ممکن است صاحبان کالا برای ترخیص کانتینرها با مشکل ارزی، بانکی و اسنادی از کشور مبدا مواجه شده اند.

جناغ افزود: مهلت قانونی ۱۳۲ دستگاه کانتینر در گمرک شهید رجایی بندرعباس به پایان رسیده و اظهارنامه آن به عنوان کالای متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال شده است.

وی گفت: مهلت قانونی ۱۱۱ کانتینر دیگر رو به پایان است سازمان بنادرو دریانوردی به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا به صاحبان آنان اخطار فرستاده است.

معاون امور گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: ۴۶۶ دستگاه کانتینر گوشت دیگر بدلیل اینکه پایان دی و بهمن امسال وارد این بندر شده است هنوز مهلت قانونی برای نگهداری را دارند.

حبیب اله جناغ افزود: برابر ماده ۲۴ قانون امور گمرکی اگر صاحب کالا در مهلت مقرر برای ترخیص کالای خود مراجعه نکند کالا متروکه شناخته شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای عرضه در بازار قرار می گیرد.

وی گفت: علت مراجعه نکردن صاحبان این کالاها مشخص نیست و ممکن است صاحبان کالا برای ترخیص کانتینرها با مشکل ارزی، بانکی و اسنادی از کشور مبدا مواجه شده اند.

همرسانی نوشتار: