پست معنادار قلقلى در واکنش به اعتراضات حاتمی کیا + عکس

واکنش اینستاگرامى شهرام لاسمى (قلقلى) به اعتراضات ایراهیم حاتمى کیا.

  1. ۱ سال قبل