وقتی استاد از خارج کشور نرفتن خود عذرخواهی می کند

جمشد مشایخی سال گذشته درخصوص انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران گفته بود: «اگر آقای روحانی انتخاب نمی شدند، من در ایران نمی ماندم.»

  1. چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷ ساعت ۱۴:۴۲ (۱ سال،۹ ماه قبل)