بررسی پشت پرده سیاست های صهیونیستی در شبکه افق

مجموعه مستند «بهتر است بپریم» درباره سیاست های فرهنگی و اجتماعی صهیونیست ها علیه مردم فلسطین است؛ مردمی که نمی خواهند از سرزمین خود مهاجرت کنند ولی گاهی مجبور به این کار می شوند.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
 مستند «بهتر است بپریم»
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این مستند ابتدا به شهر عکا می پردازد؛ یکی از قدیمی ترین شهرهای فلسطین که در آنجا می توان تصویری کمتر دیده شده از فلسطینیان باقی مانده در سرزمین های اشغالی دید.

در ادامه به اقدامات نظامی صهیونیست ها علیه فلسطینی ها اشاره می شود؛ اقداماتی که در راستای یهودی سازی کشور فلسطین صورت می گیرند و پس از آن هم به فعالیت های سیاسی و اجتماعی اسرائیل در این زمینه اشاره می شود، مجموعه ای از سیاست ها که در نهایت سعی دارد تا فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی را ناگزیر به ترک وطن کند.

در نخستین قسمت این مجموعه به تاریخچه عکا و مشکلات امروز آن همچون فشارهای صهیونیست ها و بازرسی های مداوم از فلسطینیان  اشاره می شود.

جینا ام انجلون، مونا بی استیوارت و پاتریک ا استیوارت کارگردانان این مستند هستند که دوشنبه ۲۷ فروردین ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می شود.

تکرار «بهتر است بپریم» را می توانید روز بعد ساعت ۱۱ از همین شبکه ببینید.