فرزاد جمشیدی به خارج از کشور مهاجرت کرد؟ + واکنش جامعه مدرسین قم

در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر مهاجرت فرزاد جمشیدی، مجری صاحب نام برنامه های تلویزیون شنیده می شود.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
فرزاد جمشیدی به خارج از کشور مهاجرت کرد؟ + واکنش جامعه مدرسین قم
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

شنیده ها حاکی است مرغ سحر برنامه های رمضانی و مجری شناخته شده برای تدریس اجرا و گویندگی و هم چنین اجرای برنامه در شبکه های فارسی زبان اروپایی دعوت شده که به احتمال زیاد به زودی از ایران می رود!یک مقام در سازمان صداوسیما گفت:این برای دومین بار است که از فرزاد جمشیدی برای اجرای برنامه های تلویزیونی در خارج کشور دعوت می شود. سال ۸۸ نیز این دعوت از سوی شبکه های حوزه ی خلیج فارس اتفاق افتاد که جمشیدی به این دعوت پاسخ منفی داد، اما این بار و بعد از پنج سال ممانعت از اجرای این مجری، احتمال مهاجرت او به شبکه های خارجی قوت گرفته است.در روز های اخیر تعدادی از استادان جامعه مدرسین حوزه ی علمیه ی قم ضمن انتشار نامه ی سرگشاده ای خطاب به رییس رسانه ی ملی، با بیان انتقاد شدید از ضعف مشهود برنامه های سحرگاهی ماه رمضان، به کارگیری جمشیدی را خواستار شده بودند.
همرسانی نوشتار: