مجری داریم که در یک روز ۲۵ میلیون تومان می گیرد + عکس

تسنیم به نقل از کاظم احمدزاده، مجری تلویزیون نوشت: ما مجری داریم که بازیگر است و در یک روز ۲۵ میلیون تومان می گیرد و حالا دو تا یا سه تا ضبط می کند. اینکه می گویم معمولی است یعنی تازه چهره آن چنانی هم نیست اما برای یک مجری معمولی خیلی بخواهند پول بدهند دویست تومان سیصد تومان نهایتاً پانصد تومان است.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
احمدزاده
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

با انتقاد از انفعال رسانه ملی در مواجهه با چهره های مشهور، تصریح کرد: سازمان صدا و سیما برای تربیت یک مجری میلیاردها تومان هزینه می کند اما قدرت بازخواست آنان را در سرپیچی از اجرای یک برنامه ندارد.

احمدزاده با بیان اینکه تصمیم برای انتخاب مجری برنامه ها کاملاً سلیقه ای است، اظهار کرد: مثلاً یک نفر از من خوشش نمی آید و فرد دیگر به عکس از من بسیار خوشش می آید، اصلاً آن قدر از من خوشش می آید که حتی راز بقا هم می دهد من اجرا کنم در حالی که من مجری برنامه اجتماعی هستم.