سوتی جنجالی برنامه برنده باش محمدرضا گلزار + عکس

در برنامه جمعه شب برنده باش محمدرضا گلزار یک اشتباه عجیب در جواب یک سوال رخ داد.

  1. جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ساعت ۲۳:۲۵ (۱ سال،۷ ماه قبل)
سوتی عجیب برنامه برنده باش محمدرضا گلزار
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در یکی از سوالات مجری مسابقه از شرکت کننده زمان برگزاری سرشماری های نفوس و مسکن را پرسید و در نهایت جواب ۱۰ سال به عنوان جواب درست به نمایش درآمد این در حالی است که این جواب کاملا غلط است.

همان طور که در سایت مرکز آمار آمده است در اغلب کشورها سرشماری نفوس به فاصله ۵ یا ۱۰ سال یکبار به مرحله ی اجرا در می آید. در ایران، سرشماری در سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ شمسی مطابق روش های علمی و متناسب با زمان، انجام شده است.

همان طور که مشاهده می شود آخرین نظرسنجی ها در ایران به فاصله ۵ سال صورت پذیرفته است.
همرسانی نوشتار: