انتشار کتابی داستانی برای کودکان با موضوع خودآگاهی

کتاب «این کار را خوب بلدم» نوشته لوئیز آ گیکوو و ترجمه هایده کروبی روانه بازار کتاب شد.

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
این کار را خوب بلدم
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 کتاب «این کار را خوب بلدم» نوشته لوئیز آ گیکوو که از سوی نشر فنی ایران منتشر شده است، به کودکان کمک میکند تا شناخت نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسند. این اثر به مهارت خودآگاهی می پردازد و به مخاطب می آموزد برای افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف خود تلاش کند.

این کتاب داستانی پسری به نام خوزه است که فوتبال را دوست دارد اما نمی تواند خوب بدود و باید راه حلی برای رسیدن به هدفش پیدا کند.

کودکان با خواندن این کتاب می آموزند بین ویژگی های مثبت و منفی خود تعادل ایجاد کنند.

در بخشی از این کتاب که تحت عنوان سخنی با بزرگ ترها درج شده است، می خوانیم: «رها کردن کودکان به این امید که ویژگی های منفی آنان خود به خود رفع شود، می تواند برایشان گران تمام شود.

به عقیده متخصصان فرزندپروری، شناسایی این ویژگی ها و تلاش برای تعدیل آنها یکی از مسئولیت های مهم والدین است.

کتاب «این کار را خوب بلدم» با تصویرگر این کتاب فیل گارنر همراه است.

این کتاب با قیمت ۷ هزار تومان منتشر شده است.

همرسانی نوشتار: